American Express CCLUB

Medlemsvillkor för tjänsten ListOnly AB

ListOnly AB är ett helägt dotterbolag till Connoisseur International AB. Syftet med tjänsten är att ge dig bättre och enklare tillgång till de bästa nattklubbarna i främst Europa. Genom att registrera dig har du som innehavare av American Express® Platinum Card, SAS EuroBonus American Express® Elite Card eller American Express® Centurion förmånen att använda bokningssystemet ListOnly AB för att komma på gästlistan till den nattklubb du vill besöka.

Förmånen tillhandahålls av ListOnly AB:s samarbetspartners, utvalda nattklubbar, varför ListOnly AB inte ansvarar för förmånerna samt ej heller för de åtgärder, villkor och förutsättningar som samarbetspartnerna kan verkställa eller kan uppställa. Samarbetspartners äger rätt att avisa ett sällskap även om sällskapet står på gästlistan om samarbetspartnern så skulle vilja. Några krav, skadestånd eller begäran om återbetalning av avgift kan inte riktas mot vare sig ListOnly AB eller American Express.

Ansluten medlem som genom vilseledande uppträdande, missbruk av tjänsten, stötande uppförande eller som i övrigt handlar emot dessa villkor, kan med omedelbar verkan uteslutas ur bokningssystemet.

Ansluten medlem medger att han/hon automatiskt kan komma att erhålla särskild information om erbjudanden respektive evenemang från ListOnly AB samt att personuppgifter får utnyttjas för kontakter med medlemmen. Personuppgifter kommer dock inte att lämnas ut till utomstående. Notera att dessa villkor kan komma att ändras vid ändrad lagstiftning eller liknande påbud från myndighet.

Eventuella frågor eller synpunkter bör framföras till kundservice info@ListOnly.se